پیوند ها


بازگشایی رینگ۱۲ متری خیابان فلسطین به سمت خیابان فرهنگیان

بازگشایی رینگ۱۲ متری خیابان فلسطین به سمت خیابان فرهنگیان

بازدیدمیدانی اعضای شورای اسلامی شهروسرپرست شهرداری ازمحله حسنکیف وبازگشایی رینگ۱۲ متری خیابان...

عملیات آسفالت محله ولبال

عملیات آسفالت محله ولبال

بازدیدازپروژه آسفالت محله ولبال باحضور شعبان سنایی و نایب رییس شورای شهرومسئولین شهرداری در کوچه...

بازدید سرپرست شهرداری از سطح شهر

بازدید سرپرست شهرداری از سطح شهر

بازدیدمیدانی اعضای شورای اسلامی شهرکلاردشت بهمراه شعبان سنایی سرپرست شهرداری ازورودی شهرازسمت...

مراسم تحلیف شورای دوره پنجم

مراسم تحلیف شورای دوره پنجم

    اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاردشت، با حضور در فرمانداری این شهرستان و شرکت در...

  • آسفالت در محله اجابیت به روایت تصویر یکشنبه, 16 مهر 1396 06:48
  • بازگشایی رینگ۱۲ متری خیابان فلسطین به سمت خیابان فرهنگیان دوشنبه, 03 مهر 1396 08:07
  • عملیات آسفالت محله ولبال سه شنبه, 28 شهریور 1396 09:10
  • عملیات بازگشایی محور۲۴متری لاهوبسمت گرک پس سه شنبه, 28 شهریور 1396 09:01
  • بازدید سرپرست شهرداری از سطح شهر سه شنبه, 14 شهریور 1396 05:00
  • مراسم تحلیف شورای دوره پنجم سه شنبه, 14 شهریور 1396 04:49

آخرین اخبار